Idén

Engångslådorna i plywood är baserade på tekniken för vår återanvändbara modell och skräddarsydda för att uppfylla dina behov. De är starkare och mer hållbara än kartong och andra envägslösningar. Alla komponenter kan återvinnas och för att spara på kostnaderna kan clipsen returneras för återanvändning.

GENERAL

DESIGN

Liksom för våra återanvändbara förpackningar uppfyller vi dina krav och behov i distributionskedjan. Vårt mål är att optimera din förpackning. Våra tekniker kommer att arbeta i nära samarbete med dig för att uppfylla dina behov av säker och rationell förpackning. Med hjälp av vår 3D-designteknik utformar vi lådan och inneremballaget så att de blir kostnadseffektiva och transporterar dina artiklar på ett säkert sätt genom hela distributionskedjan.

DUNNAGE

PACKA MER EFFEKTIVT

Genom att optimera förpackningen sparar du utrymme samt hanterings- och logistikkostnader hela vägen genom distributionskedjan. Vi vet av erfarenhet att våra kunder kan packa mer effektivt om inneremballaget är väldesignat och uppfyller deras önskemål och specifikationer. Våra tekniker kommer att arbeta i nära samarbete med dig för att uppfylla dina behov av säker och rationell förpackning. Med hjälp av vår 3D-designteknik utformar vi en engångslåda i plywood och inneremballage som ska transportera dina produkter på ett säkert sätt genom distributionskedjan.

INNEREMBALLAGE

Oavsett om du väljer vår patenterade, returlåda, en Clip-Lok 2P-låda eller en engångslåda är inneremballaget viktigt för att säkerställa en kostnadseffektiv förpackning med maximalt skydd och stabilisering av dina produkter genom hela distributionskedjan. Vi utvecklar ständigt kreativa tillägg till vårt sortiment av utformningar och material och vi tillverkar våra kundanpassade inneremballage av en rad olika material. Genom att välja vårt väldesignade inneremballage som skyddar artiklarna optimerar du även utrymmesanvändningen.

TRYGGT & SÄKERT

Tunga eller ömtåliga produkter som kan repa eller gå sönder behöver packas ordentligt för att garantera säker leverans. Vi erbjuder dig inneremballage baserat på dina krav. För att du ska vara säker på att våra lådor uppfyller dina höga krav kan vi hjälpa till med att sätta upp prestandatester som väderbeständighets-, vibrations-, fall- och tryckprovning osv

SPECS

MATERIAL

Clip-Lok använder diverse material och ytbehandlingar för att uppfylla dina önskemål. Våra engångslådor i plywood är tunnare än våra returlådor. De är lättare och enklare att manövrera. Vi har även skapat lådor med en blandning av OSB- och plywoodskivor för våra kunder. Vi erbjuder patenterade Clip-Lok QIK-clips för att öppna och stänga lådorna på ett kontrollerat sätt utan några verktyg.

  • Plywoodmaterial 8 – 12 mm, FSC- eller PEFC-certifierat
  • Testat och godkänt Clip-Lok QIK-clips för att säkra OSB-lådan
CLIP-LOK QIK CLIPS

Det patenterade Clip-Lok QIK-clipset görs efter exakta specifikationer för att säkerställa att lådorna kan öppnas och stängas på ett kontrollerat sätt utan verktyg.  Det gör transportförpackning enkelt och effektivt.

Clip-Lok QIK-clipset kan användas för att öppna och stänga lådorna flera gånger i distributionskedjan och i tullen. Det har testats och godkänts för sin styrka och hållbarhet.

BORTSKAFFNING

När lådan används för envägstransport kan alla komponenter återvinnas. Kvalitet

 

För att säkerställa kvaliteten på engångslådorna har vi testat våra lådor för att uppfylla våra kunders krav. Clip-Lok envägslådor är av hög kvalitet och de är oerhört starka och stabila. Engångslådorna i plywood har testats av officiella testinstitut och i alla fall har de uppfyllt de allra strängaste standarderna.

QUALITY CONTROL

KVALITET

För att säkerställa kvaliteten på engångslådorna har vi testat våra lådor för att uppfylla våra kunders krav. Clip-Lok envägslådor är av hög kvalitet och de är oerhört starka och stabila. Engångslådorna i plywood har testats av officiella testinstitut och i alla fall har de uppfyllt de allra strängaste standarderna.

TESTER

För att säkerställa dina produkters säkra transport genom distributionskedjan har Clip-Lok-lådorna testats framgångsrikt för:

  • Vibration
  • Fallprovning
  • Väderbeständighet
  • Slag och tryck

THE PROCESS

ANALYS

För att säkerställa att vår låda uppfyller dina exakta krav kommer vi att arbeta tillsammans med dig för att fastställa dina specifika förpacknings- och transportbehov. Vi kommer att överväga alla möjliga problem och nya möjligheter för att leverera en framgångsrik och integrerad förpackningslösning. Vi är helt fokuserade på syftet med lådan, på dess kostnadseffektivitet och på dess enkla hantering i distributionskedjan.

PROTOTYP

När vi har fastställt dina förpackningsbehov kommer våra engagerade tekniker att utforma en helt integrerad förpackningslösning som kommer att uppfylla alla dina krav för ett hållbart och kostnadseffektivt förpackningssystem. Med hjälp av vår avancerade 3D-designteknik kan vi snabbt ge dig en prototyp som kan testas för ditt godkännande.

GENÖMFORANDE OCH HANTERING

Du ska inte bara tillfredsställa dina egna önskemål om säkra och kostnadseffektiva förpackningar, utan du måste även se till att dina kunder känner sig trygga med lösningen. Vår världsomfattande kundtjänst är beredd att hantera alla förfrågningar. Vi vet från vår mångåriga erfarenhet att hela distributionskedjan är nöjd med det återanvändbara Clip-Lok-förpackningssystemet. Det är lätt att hantera, sparar tid och minskar kostnaderna.

LAST

LAST

Oavsett om du väljer att transportera dina varor med flyg, båt eller på land kan vi förse dig med förpackningslösningar som passar de exakta kraven för din last för att optimera transporten av dina varor.

Kvalitetsgaranti

Vi garanterar vår produkt mot tillverkningsfel från leverans av en order.
Alla delar som misslyckas på grund av felaktigt material eller felaktig tillverkning kommer att ersättas utan kostnad.

SE ANDRA PRODUKTER

Need a CUSTOM Solution? Let us help you

EnglishEstonia