LÖSNING MED ENGÅNGSLÅDA


Engångslådan är en envägslösning som kan plattförpackas. Den är optimerad för kundens distributionskedja med fokus på produktskydd och enkelt tillvaratagande på slutdestinationen.

OSB-LÅDA PLYWOODLÅDA

LÖSNING MED RETURLÅDA


Returlåda, som även är känd som återanvändbar låda, kan användas i returflöden under mycket lång tid med ett minimalt underhåll.

RETURTRANSPORTLÅDA 2P-LÅDA

CLIP-LOK STÅLRACK


Clip-Lok Stålrack är en lösning som normalt går att returnera som ett platt paket och är optimerad för kundens leveranskedja. Fokus ligger primärt på att skydda produkten under transport men även att göra emballaget så kompakt som möjligt och värna om operatörens arbetsergonomi. Vi ser även till att den är lätt att få tillbaka vid slutdestinationen.

LÄS MER

CLIP-LOK COMBIBOX


Clip-Lok CombiBox – en hybridförpackning med en palldel av stål och en övre del av plywood. Stålpallen är i det närmaste outslitlig och konstruerad så att alla delar som riskerar att skadas genom påkörning hamnar innanför pallens yttre geometri.

LÄS MER

CLIP-LOK RERACK


Clip-Lok ReRack är ett helt nytt koncept inom stålrack. En patenterad produkt som gör det enkelt att bygga om stålrack! En lösning som revolutionerar förpackningsvillkoren för branscher som fordonsindustrin. Clip-Lok ReRack är en tålig konstruktion som även är ekologiskt hållbar.

LÄS MER

LÖSNING MED ENGÅNGSLÅDA


Engångslådan är en envägslösning som kan plattförpackas. Den är optimerad för kundens distributionskedja med fokus på produktskydd och enkelt tillvaratagande på slutdestinationen.

OSB-LÅDA PLYWOODLÅDA

LÖSNING MED RETURLÅDA


Returnable box which is also known as reusable box can be used for over 100 transportation cycles.

RETURTRANSPORTLÅDA 2P-LÅDA

CLIP-LOK RERACK


The Clip-Lok ReRack is a new concept that makes it easy to rebuild steel racks! A solution that revolutionizes packaging conditions for industries like automotive.

LÄS MER

CLIP-LOK STÅLRACK


Clip-Lok Stålrack är en lösning som normalt går att returnera som ett platt paket och är optimerad för kundens leveranskedja. Fokus ligger primärt på att skydda produkten under transport men även att göra emballaget så kompakt som möjligt och värna om operatörens arbetsergonomi. Vi ser även till att den är lätt att få tillbaka vid slutdestinationen.

LÄS MER

CLIP-LOK STÅLRACK


Clip-Lok Stålrack är en lösning som normalt går att returnera som ett platt paket och är optimerad för kundens leveranskedja. Fokus ligger primärt på att skydda produkten under transport men även att göra emballaget så kompakt som möjligt och värna om operatörens arbetsergonomi. Vi ser även till att den är lätt att få tillbaka vid slutdestinationen.

LÄS MER

Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.

EnglishEstonia