förpackningslösning för NAVADANs högtrycksrengöringsutrustning som används inom sjöfartsindustrin

Förenklad och kostnadseffektiv förpackning för branschen

Clip-Lok designar en praktisk enkelriktad förpackningslösning för NAVADANs högtrycksrengöringsutrustning som används inom sjöfartsindustrin. Utrustning som används i sjöfartsindustrin hålls till en hög standard då utrymmet på fartyg är begränsat. NAVADAN, vår kund är en av de ledande leverantörerna av rengöringsutrustning, rengöringskemikalier och handverktyg för sjöfartsindustrin. Clip-Lok

READ MORE
EN NY STANDARD FÖR TRANSPORTFÖRPACKNINGAR

EN NY STANDARD FÖR TRANSPORTFÖRPACKNINGAR

Hållbarhet möter hållfasthet Clip-Lok SimPak är en ledande leverantör av hållbara och kostnadseffektiva transportförpackningar. Vi använder i huvudsak råvaror såsom stål och trä vilka båda är återvinningsbara respektive förnyelsebara till våra förpackningsslösningar vilka möter högt ställda krav inom branscher som fordons- och försvarsindustrin.   För Clip-Lok SimPak är

READ MORE
Litiumjonbatterier transporterade i hållbara lådor

Litiumjonbatterier transporterade i hållbara lådor

Clip-Lok SimPak® har utvecklat både engångs och återanvändbara förpackningar för litiumjonbatterier. Vår kund är en tillverkare av litiumjonbatterier som används i industrigaffeltruckar. Clip-Loks lösning kan hantera tre olika storlekar av litiumjonbatterier i en låda. Dessutom sparar den enkla hanteringen av Clip-Lok-lösningen produktionstid. En avkastning på investeringsanalys

READ MORE
förpackningslösning hållbara

Clip-Loks hållbara produktionsinitiativ

Clip-Lok SimPak® har i ett lokalt samarbete med kommunen utvecklat företagets nya, gröna affärsplan som fokuserar på energibesparingar. Clip-Lok kontrakterade Viegand Maagøe A/S som extern konsult. De är experter på den gröna övergången och genomförde undersökningen. Resultaten från studien visar att Clip-Lok driver en energieffektiv

READ MORE
EnglishEstonia