llogo

Clip-Lok SimPak – världsomspännande leverantör inom hållbar transportförpackning.

Clip-Lok SimPak – världsomspännande leverantör inom hållbar transportförpackning.

Clip-Lok SimPak är en global premiumindustriförpackningstillverkare. Vi är specialiserade på transportförpackningslösningar som minskar kundernas totala kostnader samtidigt som de minimerar miljöpåverkan. Vi är kundfokuserade och flexibla med en konstant strävan att skapa och förfina framgångsrika lösningar.

 

Clip-Lok erbjuder transportförpackningslösningar för fordons-, försvars-, energi-, industriteknik-, hälso- och sjukvårdsindustrin samt diverse andra industrier.

Clip-Lok har varit en av de ledande leverantörerna av transportförpackningar i mer än 30 år. Vår styrka kommer från vår förmåga att kontinuerligt producera och utveckla kundanpassade transportförpackningslösningar som minskar den totala kostnaden och miljöpåverkan för våra kunder.

Clip-Lok SimPak är en global premiumindustriförpackningstillverkare. Vi är specialiserade på transportförpackningslösningar som minskar kundernas totala kostnader samtidigt som de minimerar miljöpåverkan. Vi är kundfokuserade och flexibla med en konstant strävan att skapa och förfina framgångsrika lösningar.

Clip-Lok erbjuder transportförpackningslösningar för fordons-, försvars-, energi-, industriteknik-, hälso- och sjukvårdsindustrin samt diverse andra industrier.

Clip-Lok har varit en av de ledande leverantörerna av transportförpackningar i mer än 30 år. Vår styrka kommer från vår förmåga att kontinuerligt producera och utveckla kundanpassade transportförpackningslösningar som minskar den totala kostnaden och miljöpåverkan för våra kunder.

Historik

Clip-Lok SimPak®-systemet utvecklades i Kanada 1982 och patenterades i ett antal länder på uppdrag av ett kanadensiskt företag, HB Clip-Lok Industries Limited.

 

Clip-Lok SimPak® International Limited förvärvade företaget i november 1989 och eftersom de såg potentialen i verksamheten så fortsatte de att utvidga patent och marknadsföring över hela världen.

Patent och/eller varumärken finns nu registrerade eller är under behandling i fler än 70 länder.

 

Clip-Lok är nu etablerat i Europa, Amerika, Asien, Mellanöstern och Afrika.

HISTORIK

Clip-Lok SimPak®-systemet utvecklades i Kanada 1982 och patenterades i ett antal länder på uppdrag av ett kanadensiskt företag, HB Clip-Lok Industries Limited.

 

Clip-Lok SimPak® International Limited förvärvade företaget i november 1989 och eftersom de såg potentialen i verksamheten så fortsatte de att utvidga patent och marknadsföring över hela världen.

Patent och/eller varumärken finns nu registrerade eller är under behandling i fler än 70 länder.

 

Clip-Lok är nu etablerat i Europa, Amerika, Asien, Mellanöstern och Afrika.

MILJÖ

Miljöansvar

Vi har alla ett ansvar att skydda miljön. Global oro för avfallshantering och avfallsupplag ökar. Återanvändbara förpackningar är viktiga för företag tack vare dessas ringa miljöpåverkan och kostnadseffektiva lösningar. På Clip-Lok tar vi vårt ansvar för en bättre och grönare framtid på allvar.

Forskning som gjorts av det oberoende konsultföretaget Ramböll visar att de återanvändbara Clip-Lok-lådornas miljöpåverkan från vagga till grav är mindre än för jämförbara envägsförpackningar.

 

Genom att använda Clip-Loks returlådor i Er distributionskedja tar Ni ansvar och hjälper till att åstadkomma ett grönare samhälle utan att kompromissa med Era krav.

 

Eftersom envägsförpackningar också är en viktig del av vår verksamhet har vi säkerställt att alla komponenter i våra envägsförpackningar är återvinningsbara. Därmed minskar vårt koldioxidavtryck och vi går mot en grönare framtid.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vi strävar efter ledarskap i hållbar utveckling

Vi tillhandahåller produkter och processer som uppfyller de högsta standarderna. Vi strävar efter säkerhet och hälsa för våra anställda, skydd av miljön och livskvaliteten i de samhällen där vi verkar.

 

Vi har en långsiktig, entreprenörsmässig inställning till alla dimensioner av den hållbara utvecklingen som inte bara siktar på att uppfylla gällande standarder utan även fastställer nya. Clip-Lok har alltid strävat efter att skapa en balans mellan människor, planet och vinst. Denna inställning ger oss en konkurrensfördel och hjälper oss att uppnå vår affärspotential.

 

Våra förpackningar uppfyller kraven i ISPM15:s internationella fytosanitära bestämmelser. ISPM står för International Standards for Phytosanitary Measures och standard nummer 15 innehåller riktlinjer för reglering av träemballage i internationell handel. Bearbetat trä såsom plywood anses inte vara ett fytosanitärt problem enligt denna standard och behöver därför ingen behandling. Alla de inneremballage i vanligt trä som vi använder uppfyller standarderna ISPM 15.

 

Vi mäter hållbarhetsrutinerna för att minimera energiförbrukningen och minska slöseriet i vår verksamhet. Clip-Lok-produkterna kan återvinnas och ombearbetas i slutet av sin livslängd.

Miljö

Miljöansvar

Vi har alla ett ansvar att skydda miljön. Global oro för avfallshantering och avfallsupplag ökar. Återanvändbara förpackningar är viktiga för företag tack vare dessas ringa miljöpåverkan och kostnadseffektiva lösningar. På Clip-Lok tar vi vårt ansvar för en bättre och grönare framtid på allvar.

Forskning som gjorts av det oberoende konsultföretaget Ramböll visar att de återanvändbara Clip-Lok-lådornas miljöpåverkan från vagga till grav är mindre än för jämförbara envägsförpackningar.

 

Genom att använda Clip-Loks returlådor i Er distributionskedja tar Ni ansvar och hjälper till att åstadkomma ett grönare samhälle utan att kompromissa med Era krav.

 

Eftersom envägsförpackningar också är en viktig del av vår verksamhet har vi säkerställt att alla komponenter i våra envägsförpackningar är återvinningsbara. Därmed minskar vårt koldioxidavtryck och vi går mot en grönare framtid.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vi strävar efter ledarskap i hållbar utveckling

Vi tillhandahåller produkter och processer som uppfyller de högsta standarderna. Vi strävar efter säkerhet och hälsa för våra anställda, skydd av miljön och livskvaliteten i de samhällen där vi verkar.

 

Vi har en långsiktig, entreprenörsmässig inställning till alla dimensioner av den hållbara utvecklingen som inte bara siktar på att uppfylla gällande standarder utan även fastställer nya. Clip-Lok har alltid strävat efter att skapa en balans mellan människor, planet och vinst. Denna inställning ger oss en konkurrensfördel och hjälper oss att uppnå vår affärspotential.

 

Våra förpackningar uppfyller kraven i ISPM15:s internationella fytosanitära bestämmelser. ISPM står för International Standards for Phytosanitary Measures och standard nummer 15 innehåller riktlinjer för reglering av träemballage i internationell handel. Bearbetat trä såsom plywood anses inte vara ett fytosanitärt problem enligt denna standard och behöver därför ingen behandling. Alla de inneremballage i vanligt trä som vi använder uppfyller standarderna ISPM 15.

Vi mäter hållbarhetsrutinerna för att minimera energiförbrukningen och minska slöseriet i vår verksamhet. Clip-Lok-produkterna kan återvinnas och ombearbetas i slutet av sin livslängd.

Leverantörer


Clip-Lok skyddar miljön genom att utforma och tillverka miljövänliga förpackningar. Vi stödjer en grönare värld. Därför har vi valt leverantörer av träråvara som är certifierade av FSC och PEFC och vi använder återvinningsbara material på ett sätt som minimerar avfall och undviker utsläpp av material som kan skada miljön.

Produkter som bär FSC-etiketten har certifierats av oberoende part. På detta sätt vet konsumenterna att de kommer från skogar som sköts för att uppfylla dagens och framtida generationers sociala, ekonomiska och ekologiska behov. Syftet med FCS och är PEFC är att säkerställa att världens skogar sköts på ett hållbart sätt och att deras funktioner skyddas.

LEVERANTÖRER


Clip-Lok skyddar miljön genom att utforma och tillverka miljövänliga förpackningar. Vi stödjer en grönare värld. Därför har vi valt leverantörer av träråvara som är certifierade av FSC och PEFC och vi använder återvinningsbara material på ett sätt som minimerar avfall och undviker utsläpp av material som kan skada miljön.

Produkter som bär FSC-etiketten har certifierats av oberoende part. På detta sätt vet konsumenterna att de kommer från skogar som sköts för att uppfylla dagens och framtida generationers sociala, ekonomiska och ekologiska behov. Syftet med FCS och är PEFC är att säkerställa att världens skogar sköts på ett hållbart sätt och att deras funktioner skyddas.

Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

Är er låda godkänd för frakt utomlands ?

Ja, Clip-Lok-lådorna är godkända för frakt över hela världen.

Vad betyder ISPM15?

ISPM 15 är en global standard för träförpackningsprodukter när de används för export som genomförts av IPPC.

Dess främsta syfte är att förebygga internationell spridning av sjukdomar och insekter som kan påverka växter eller ekosystem negativt. Det är ett unikt identifieringsmärke som ges till det tillverkande företaget och stämplas på träförpackningen för att tillåta tullen att enkelt se att träförpackningen är säker för export eller import.

Träprodukter som är undantagna från ISPM 15 är träskivor (dvs. OSB, hårda fiberskivor och plywood).

Vilka är era möjligheter inom förpackningstekniken ?

Vi har egna avdelningar för förpackningsformgivning som har tillgång till tusentals formgivningar från Clip-Loks globala centrum för förpackningsutveckling. Avdelningarna är även specialiserade på mjukvaror för datorsimulering av 2D- och 3D-design och forskning & utveckling.

Vilken är minsta orderkvantitet (MOQ) för Clip-Loks produkter?

På Clip-Lok finns ingen MOQ.

Vilka är era ledtider?

Vi arbetar med ett flexibelt ordersystem för att uppfylla Era krav. Er kundtjänstrepresentant kommer att bekräfta Era leveransdatum vid orderläggning och kommer att arbeta tillsammans med Er för att uppfylla Era önskemål.

Kan logotyp tryckas på Clip-Lok's lådor?

Ja! Oavsett om Ni vill ha den på ovansidan, på sidorna eller på locket, så klarar vi alla kombinationer!

Vad är Clip-Lok's lådor gjorda av?

Våra lådor kan göras av plywood och OSB. Panelernas tjocklek varierar med kundens krav.

Vad är OSB?

OSB står för Oriented Strand Board. OSB görs, i princip, på samma sätt som plywood. Istället för att använda stora ark av massivt träfanér kombineras tusentals 3 och 4 tum långa träflisor i massivt trä för att göra varje OSB-ark. Varje träflisa är helt belagd med högpresterande hartslim.

Hur många gånger kan Clip-Lok's plywoodförpackningar återanvändas?

I allmänhet kan returtransportbehållare användas mer än 100 gånger men det är mycket beroende av applikation.

Har ni någon testningsförmåga?

Clip-Lok erbjuder testning i olika former. ASTM-test kan utföras genom internationellt ackrediterade institut, eller 3:e partstestning om det skulle krävas lokala fysiska tester.

Vilka betalningssätt accepterar ni?

Liksom hos de flesta industriföretagen kan kreditvillkor ges baserat på förhandsgodkännande genom Clip-Loks kreditansökningsblankett/-process. I allmänhet kan kreditvillkor ges inom ett par dagar från mottagandet av blanketten.

Banköverföringar accepteras, men kreditkort (Visa/Mastercard) accepteras f.n. inte.

Säljer ni eller distribuerar ni Clip-Lok-clips?

Vi levererar och säljer Clip-Lok-lådor. Clipset är en del av lösningen så vi förtydligar att vi säljer lådor, inte lösa clips.

Kan Clip-Lok's plywoodlådor staplas?

Ja, alla lådmodeller erbjuder staplingsmöjligheter. Det här ämnet kommer att komma upp under Ert samtal med Er lokala försäljningsrepresentant, eftersom det finns många alternativ för att underlätta ytterligare staplingskrav.

Hur stor vikt kan era plywoodlådor rymma?

Vikten på varorna som ryms beror på baskonfigurationen. Clip-Lok utformar kundanpassade lastpallar utifrån Era krav på storlek och konfiguration. Vi har tidigare utformat och tillhandahållit förpackningslösningar som rymmer upp till 7 ton.

Hur små/stora kan lådorna göras?

Vanligtvis är 300*300 millimeter den minsta lådan vi kan tillverka, medan den största skulle kunna vara större än en bil!

PRODUKTER


Clip-Lok erbjuder ett brett utbud av förpackningsprodukter som är optimerade för att minska Era totala kostnader och samtidigt minimera miljöpåverkan. Våra produkter är kundutformade för att uppfylla våra kunders specifika krav.

VETA MER

VÅRA TJÄNSTER


Clip-Lok erbjuder kundanpassade förpackningslösningar och tjänster till sina kunder och anses vara förpackningsspecialister.

VETA MER

PRODUKTER


Vi erbjuder ett brett utbud av förpackningsprodukter som är optimerade för att minska dina totala kostnader och samtidigt minimera miljöpåverkan. Våra produkter är kundutformade för att uppfylla våra kunders specifika krav.

VETA MER

VÅRA TJÄNSTER


Clip-Lok erbjuder kundanpassade förpackningslösningar och tjänster till sina kunder och anses vara förpackningsspecialister.

VETA MER
EnglishEstonia